تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا - بچه های اقتصاد آستارا - پارادایم مدیریت اسلامی و بررسی آن در نامه ها و خطب حضرت علی (ع) در نهج البلاغه(برگرفته از مقاله كمانی، قسمت 1 )
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا - بچه های اقتصاد آستارا
به امید ایرانی آباد