تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا - بچه های اقتصاد آستارا - پارادایم مدیریت اسلامی و بررسی آن در نامه ها و خطب حضرت علی (ع) در نهج البلاغه(نویسنده،کمانی. قسمت دوم)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا - بچه های اقتصاد آستارا
به امید ایرانی آباد